• MallolesTop6
  • MallolesTopMenjar1
  • MallolesTop8
  • MallolesTopMenjar3
  • MallolesTopMenjar8
  • MallolesTopMenjar7
  • MallolesTopMenjar4
  • MallolesTopMenjar4
  • MallolesTopMenjar4
  • MallolesTopMenjar4
 

LA MASIA

La Masia Malloles és un espai en el passat per gaudir amb parella o amics en un entorn més íntim

#

La Masia Malloles és un espai en el passat per gaudir amb parella o amics en un entorn més íntim

Masia qualificada patrimoni arquitectònic amb una història que data del segle X i segueix cap al segle XVII i XVIII, reconvertida ara en un espai d'encant.

Espai pensat per oferir un ambient acollidor per celebrar casaments o cerimònies civils

 

El Manso Malloles, situat al S.E. de la ciutat de Vic, dins el límit municipal, es un dels Mansos amb vestigis arquitectònics mes important de la comarca d'osona.

El seu nom deriva de "malloles" o viñas nuevas, recordant senys dubte el cultiu de la vinya, constatat en la comarca osonenca des del segle X fins a final del segle passat en que va desaparèixer amb moriu de la plaga de la fil·loxera.

Va ser la residència dels cavallers cognominats Malloles, els quals més tard van anar a viure a l'interior de la ciutat de Vic, deixant el seu nom en un dels portals de la vila, el que donava al carrer de la Ramada.

Els primers membres d'aquesta família dels que es té constància són Berenguer de Malloles i la seva esposa Ermessenda i el seu fill Joan, que estava casat amb Maria, documentats entre els anys 1188 i el 1209. Posteriorment, en 1279 sabem que Bernat de Malloles cobrava rèdits sobre el terme de Torelló, ja que estava casat amb Sibíl·la de Lluçà.

#
 


#

L'edifici actual es el resultat de successives ampliacions sobre el nucli central d'estructura romànica, format inicialment per una muralla o tancat, y un cos o torre quadrada interior. Sens dubte a causa d'aquesta primitiva estructura apareix en documents del segles XVII y XVIII amb el nom de TORRE DE MALLOLES, i
anteriorment segle XIII al XV amb el nom de DOMUS o COSA FORTIFICADA o be DOMUS SIVE MANSUS per el destí agrícola que va tenir des de molt antic.

L'edifici fou ampliat i renovat durant el segle XVII, conservant la part inferior dels murs d'època medieval, essent un dels pocs edificis civils que s'han conservat a Catalunya d'època romànica.